Grova falska nyheter och drev i falsk information i svenska media

Fallet Gui Minhai

Endast två svenska media har tagit opp bakgrunden till Gui Minhai fallet, http://vflnyheter.se/utredning-av-fallet-med-den-forsvunne-gui-minhai-chef-for-bokhandel-i-hongkongs-causeway-bay/ och https://kinarummet.wordpress.com/2016/08/15/bokhandlaren-som-rymde-gui-minhai/

Referensen (n) anges efter kommentaren. Detta torde vara en av d mest förvridna och frånstötande falska drev i svenska media vi sett på länge.

(1) Kyligt värre http://vflnyheter.se/kyligt-varre/
(2) Kidnappad på nytt https://www.fokus.se/2018/01/kidnappad-pa-nytt/
(3) Gui Minhai gripen inför ögonen på svenska diplomater https://www.dn.se/nyheter/varlden/dottern-svenske-forlaggaren-gripen-pa-nytt/
(4) Gui Minhai återigen kidnappad https://www.medievarlden.se/2018/01/gui-minhai-aterigen-kidnappad/
(5) Gui Minhai bör släppas omedelbart https://www.dn.se/nyheter/varlden/sverige-gui-minhai-bor-slappas-omedelbart/
(6) Tusentals gripna försvinner i Kinas ”svarta fängelser” https://www.dn.se/nyheter/varlden/tusentals-gripna-forsvinner-i-kinas-svarta-fangelser/

Media Dagens Nyheter, vlfnyheter, fokus, etc
Datum 22 till 24 januari 2018

-de två svenska medborgarna Gui Minhai och Peter Dahlin.
-Vi förväntar oss att vår medborgare omedelbart frisläpps

Falskt. Peter Dahlin är svensk medborgare, Gui Minhai är kinesisk medborgare. Gui Minhai erhöll svenskt medborgarskap på falska grunder då han var på flykt undan rättvisa för mycket allvarliga brott, grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död, smitning, urkundsförfalskning, övergrepp i rättssak, rymning och att sprida falska rykten. Kina tillåter inte flera medborgarskap och därmed accepterar inte det svenska, speciellt som det inskaffats i syfta att undanhålla sig rättvisan. (1) (5)

-utländska företag och organisationer helt stängs ute från att publicera ”innehåll” på nätet

Sant. Utlänningar tillåts inte publicera propaganda inom Kina, precis som organisationer som Islamska Staten inte tillåts att fritt publicera i Sverige, eller via andra kanaler. (1)

-måste ingå samarbeten med kinesiska diton

Sant. I Sverige krävs en ansvarig utgivare som måste vara bosatt i Sverige. Det är samma regel. (1)

-Antalet avvikande åsikter ska minimeras – att troget tjäna partistaten och fungera som dess megafon.

Falskt. Det är samma regel som ”hets mot folkgrupp” i Sverige, inga länder, inklusive USA, har helt obegränsad yttrandefrihet. Dessutom finns en regel att kommunikation från regeringen till innevånarna inte får förvanskas och filtreras av media. (1)

-Kidnappad på nytt
-kidnappade Gui under näsan på de båda svenska diplomaterna
-I lördags kidnappades den svenska förläggaren Gui Minhai under en tågresa i Kina
-Så inträffade händelsen på tåget i lördags – och nu är han försvunnen igen.

Falskt. Gui Minhai greps efter att brutit mot villkoren för frigivning efter ha suttit häktad under förundersökningen. Han hade belagts med resandeförbud, anmälningsplikt, och yppandeförbud. Det ses synnerligen graverande att han greps tillsammans med utländska diplomater. Det är möjligt att han på illegal väg planerade att lämna landet. Svenska myndigheter skulle ha agerat på samma sätt. (2) (4) (6)

-Den svenska förläggaren Gui Minhai
-Vi förväntar oss att vår medborgare omedelbart frisläpps

Gui Minhai är kinesisk medborgare, att han under falska premisser fått svensk medborgarskap i syfte att undanhålla sig rättvisan i Kina accepterar inte Kina. Kina tillåter inte flera medborgarskap liksom tidigare Sverige. (2) (5)

-till svenska ambassaden i Peking för en läkarundersökning
-för en läkarundersökning på den svenska ambassaden.
-för att besöka läkare på svenska ambassaden

Falskt. Svenska ambassaden tillhandahåller inga läkarundersökningar och utför inga sådana. Där finns inga läkare. Endast sjukhus har kunskap och resurser för ändamålet. Han kunde själv gå till närmaste sjukhus. Det misstänkts att han igen har planerat att illegalt lämna landet för att undanhålla sig rättvisan. (2) (4) (5)

-hållits inlåst i två år utan rättegång.
-satt fängslad utan rättegång

Falskt. Han har suttit häktad under tiden för förundersökningen. Detta är normalt även i Sverige. (2) (4)

-behöver tillstånd från kinesisk polis för att lämna landet.

Sant. Han är anklagad för mycket allvarliga brott under lång tid, och att ha undanhållit sig rättvisan under två decennier. Sverige har samma regler. Det är polisen, eller PSB (Public Security Bureau), som utfärdar pass. Inte heller svenska myndigheter skulle utfärda pass till brottslingar under utredning. (2)

(2) Skribenten till artikeln är en välkänd extrem politisk aktivist och extremt Kina-fientlig och de mesta han skriver är helt enkelt uppdiktat och rent hat. Han har rapporterats portad från Kina på livstid efter en 9 år lång brottsbana i Kina, som rapporteras inkluderar att ha uppehållit sig illegalt, arbetat illegalt, svartarbetat, urkundsförfalskning och spridande av falska rykten.

-uppvisar total brist på respekt för normal internationell rättsordning.

Falskt. Gui Minhai är kinesisk medborgare och detta rör endast Kina och är en inhemsk angelägenhet. Att han på falska grunder fått svenskt pass i syfte att undanhålla sig Kinas rättvisa är ointressant för Kina. (3)

-”Ett påtvingat försvinnande – alla regeringar, inte bara Sveriges, bör vara mer och mer oroade för sina medborgare i Kina”

Falskt. Gui Minhai är kinesisk medborgare, hans svenska medborgarskap är ogiltigt i Kina då Kina inte tillåter dubbla medborgarskap. Dessutom erhöll han det svenska medborgarskapet på falska grunder, han påstod sig vara förföljd medan i verkligheten han undanhöll sig rättvisan efter att ha dömts för allvarliga brott och och är anklagad för ett antal allvarliga brott. (3)

-ha delat hemlig information – för att ha träffat dem illegalt. Varför han som svensk medborgare inte skulle ha rätt att träffa de svenska diplomaterna framgick inte.
-innebar dock flera restriktioner.
-inte tillåtits lämna landet
-regelbundet ha behövt anmäla sig hos polisen.

Falskt. Gui Minhai är kinesisk medborgare, det svenska medborgarskapet accepteras inte i Kina. Han var belagd med yppandeförbud, anmälningsplikt och reseförbud vilket han bröt mot. (3) (4)

-Senare framträdde han i kinesisk statstelevision, där han tvingades erkänna ett mindre brott.

Att erkänna är frivilligt och anses som en del av bestraffningen. Genom att erkänna kan en anklagad förvandla ett fängelsestraff till villkorlig frigivning med anmälningsplikt. Grovt rattfylleri, grov vållande till annans död, och smitning är inga ”mindre brott”. Gui Minhai behandlades otroligt milt, vilket orsakade protester i Kina. I liknande fall har dödsstraff utmätts av domstolarna (3)

-ofta används för framtvingade bekännelser

Falskt. Offentliga bekännelser, vilket anses vara en del av straffet i Kina, är frivilliga. Den anklagade har full och oinskränkt rätt att välja att bestrida anklagelserna i öppen domstol. Bevisen mot Gui Minhai var otroligt starka. Händelsen fick mycket stor offentlig uppmärksamhet och det finns otaliga källor.(3)

-hade specialiserat sig på de kinesiska ledarnas privatliv.

Sant. Privatlivet åtnjuter mycket starkt skydd i Kina. Medan privatlivet i Sverige i realiteten är offentligt, råder motsatsen i Kina. Att bara försöka utforska en persons privatliv är kriminellt, det oavsett vilken samhällsställning personen har. (3)

-han fördes bort i Thailand.
-förts bort av okända män
-Bortförandet

Falskt. Gui Minhai gömde sig för rättvisan i 20 år. Han uppehöll sig i Sverige och Hong Kong varifrån han inte kunde utlämnas. Han uppsöktes i Thailand efter utredning av lokal polis och en representant för Kina och helt i enlighet med Kinas lagar erbjöds att frivilligt återvända eller bli deporterad. Han återvände frivilligt. (3) (4) (5)

-vanligt att politiska fångar i Kina drar på sig sjukdomar

Falskt. Gui Minhai är ingen politisk fånge. Brottsrubriceringarna skulle vara desamma i Sverige under svensk lag. (3)

-efter att ha avtjänat straffet för ett trafikbrott.

Falskt. Gui Minhai avtjänade aldrig något straff. Han avvek under stora protester från allmänheten från villkorlig frigivning med rapportplikt för flera mycket allvarligt brott, flydda landet på förfalskade dokument, skaffa svenskt medborgarskap i på falska premisser i syfte att undanhålla sig rättvisan, och det pågick i 20 år under vilken tid han fortsatte att grovt och medvetet bryta mot Kinas lagar. (5)

-för att ta ansvar för en påstådd trafikolycka

Falskt. Det var ingen enkel olycka, Gui Minhai körde redlöst berusad ihjäl en ung kvinna, och avvek från platsen. Han fick ett ovanligt milt straff, men avvek, och flydde rättvisan utomlands där han i 20 år undanhållit sig rättvisan medan han fortsatt att grovt och medvetet bryta mot Kinas lagar. Det finns ett otroligt stort och oberoende offentligt material, domstols protokoll, vittnesmål, nyheter i media osv. Se VFLnyheter och Kinarummet som ovan. (5)

-Tusentals gripna försvinner i Kinas ”svarta fängelser”

Falskt. Med samma logik skall man även kalla svensk polisarrest och häktning ”svarta fängelser” i Sverige. Personer i Kina har fler möjligheter att göra sin klagomål hörda än i Sverige, men falska nyheter, media drev och uppvigling ingår inte i dom rättigheterna. (6)

-Peter Dahlin tillbringade 23 dagar inlåst i en cell i Kina. Platsen var inget fängelse, bara en plats.

Falskt. Medan svenska fängelser, polisarrest och häktning kan bäst beskrivas som femstjärniga hotell i jämförelse, Kinas fängelser är inte avsedda som ett semesteruppehåll. Därför sätts omhändertagna och häktade som oftast i vanlig husarrest. Man använder alltså vanliga lägenheter. (6)

-Det sker samtidigt som den kinesiska ledningen försöker få det att se normalt ut.

Det är normalt, även i Sverige, att rymlingar, de som bryter mot borgen åtaganden, omhändertas. (6)

-Databasen hos Högsta domstolen i Kina visar att det rör sig om ett par tusen personer som gått igenom det speciella systemet, men mycket tyder på att alla fall inte registreras där

Lögn. Det finns inget centralt register. Dom finns endast lokalt. (6)

-att låta personer försvinna på tåg till Peking har använts tidigare av den kinesiska säkerhetstjänsten.

Lögn. Kina föredrar att åtgärda sina extremister innan dom i protest kör ihjäl ett antal människor, som på Drottninggatan. (6)

-försvann sedan in i irrgångarna av hemliga häkten och ”svarta fängelser” vid sidan av det juridiska systemet.
-Li Chunfu, en advokat, låstes in i över 500 dagar.

Lögn. Svenska polis arrester ligger knappas vid sidan av det juridiska systemet, men de är samma sak som detta. Detta är allvarliga brott mot pressetiken. (6)

-säger Peter Dahlin

Lögn. Peter Dahlin är en välkänd extremist och aktivist som knappast drar sig för att ljuga och förfalska. (6)

-Tv-nyheterna används som skampåle.

Falskt. Så fungerar rättsväsendet i Kina, och så har det varit i många tusen år. Den som erkänner en förbrytelse, gör offentlig avbön, rättar, undgår ofta vidare bestraffning. (6)

-sedan Xi Jinping kom till makten är att Kina stiftat en mängd lagar.

Det är sant. Kina har ett mycket nytt och omoget rättssystem och lagar har ofta saknats. Det finns mycket kvar att göra fortfarande. (6)

-Residential Surveillance at a Designated Location, RSDL, kan personer som är misstänkta för att utgöra en nationell säkerhetsrisk låsas in på annan plats än ett häkte under sex månader om de anses riskera att försvåra utredningen.

Sant. Det är precis samma lag som Sverige har, med undantag av att Sverige massövervakar och Kina punktbevakar kända terrorister och brottslingar. Detta har dessutom en exakt motsvarighet i svensk, europeisk och amerikansk lagstiftning. (6)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s