Strålningssekten

Världen har alltmer drabbats av åtskilliga konspiratoriska sekter. Olika fanatiska sekter av vidskepligt religiös karaktär som vill stoppa teknikutvecklingen genom intensiv ryktesspridning. Man bygger sin verksamhet på en religiös, icke vetenskapligt baserad, djup tro med intensiv ryktesspridning. .

Artikel
– 5G-nätet stoppas i Bryssel av hälsoskäl – ”är inte försöksdjur”
– 5G stoppas tillfälligt i Bryssel – “äventyrar hälsan”
Media
– Samnytt
– Nya Dagbladet
Webb adress
https://samnytt.se/5g-natet-stoppas-i-belgien-av-halsoskal-ar-inte-forsoksdjur/
https://nyadagbladet.se/halsa/5g-stoppas-tillfalligt-i-bryssel-aventyrar-halsan/
Publicerad 4 april, 2019
Skribent Hemlig

Strålskyddsstiftelsen är fronten och den synliga delen av en lätt fanatisk sekt av vidskepligt religiös karaktär som vill stoppa teknikutvecklingen genom intensiv ryktesspridning. Man har en religiös, icke vetenskapligt baserad, djup tro att all elektromagnetiskt strålning (EMS) skadar människan, och att vad de kallar chemtrails, är en hemlig attack på mänskligheten av makthavarna. https://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory

Chemtrail-konspirationsteorin är det falska påståendet att långvariga kondensationsspår efter flygplan, som kallas ”Chemtrails” av sektens förespråkare, består av kemiska eller biologiska ämnen som lämnas på himlen av flygplan och avsiktligt sprutas för bedrägliga ändamål som inte avslöjas för allmänheten. Troende i konspirationsteorin hävdar att normala kontrastmedel släpper relativt snabbt och kontraster som inte släpper ut måste innehålla ytterligare ämnen.

Sekten har länge försökt skapa en hysteri och panik över sina falska teorier genom att sprida rykten och förfalskad information, bland annat skrivit till alla skolor, vilket har föranlett att myndigheterna har tvingats att också skriva och informera om vetenskapliga fakta. Sekten har gjort åtskilliga försök att göra anmälningar till olika myndigheter, och försökt via domstolar, bara med resultatet att man avvisats. Agerandet av dessa konspirationsaktivister har varit kostsamt för samhället.

Som en del artiklar mycket riktigt påpekar stoppades projektet i Bryssel för att det ”fastnat kring hur pengarna för licenserna ska distribueras.” I grunden hade det inget med några högljudda och okunniga strålningsaktivister att göra, dom bara hakade på och lyckades kapa åt sig lite oförtjänt propaganda genom att snålåka på rockskörten.

Detta är ett utmärkt fall som klart visar varför allmänhetens förtroende för media alltmer urholkas och även varför allt fler vill stänga ner vissa så kallade alternativa media därför att man sprider fejknyheter. Inga seriösa media vill ha med dessa sekter att göra.

Strålskyddsstiftelsen är bara ytterligare en domedagssekt som försöker skapa förbud med icke faktamässig icke vetenskaplig skrämselpropaganda. En annan relaterad är klimatdomedagssekten. Några historiska uttalanden i det avseendet.

– James Hansen, USA. Om 20 år kommer delar av Manhattan att ligga under vatten och fåglarna är borta. Året 1988.

– “New York will probably be like Florida 15 years from now.” US media 1989.

– “The planet could face an ecological and agricultural catastrophe by the next decade if global warming trends continue.” Carl Sagan 1990.

– ”Vi kommer aldrig att få se snö om 20 år.” Der Spiegel år 2000.

– “World leaders have 50 days to save the Earth from irreversible global warming.” Gordon Brown, UK Prime Minister 2009.

Denna strålningssekt är bara en av många miljösekter som hela tiden talar om jordens undergång de närmaste tio åren, och det började man med för 50 år sedan. Katastrofdatumet flyttas bara fram några år år gången.

På liknande sätt spred personerna bakom Strålskyddsstiftelsen tidigare fejknyheten att mobilernas 3G skulle katastrofalt öka förekomsten av cancer, ADHD, ALS, Alzheimers, infertilitet, missfall, hjärnskador, ögonsjukdomar, osv. Inget hände, så kom 4G med samma konspirationspropaganda, men inget hände. Nu får vi uppleva att samma konspirationsteorier sprids med 5G. Faktum är att dessa konspirationsteorier har matats ut i över 100 år, utan att någonting hänt som kan bindas till strålning. När Radiotjänst började sina rundradiosändningar 1 januari 1925 lät det likadant. Strålningen skulle med all säkerhet döda allt liv på jorden. Så blev det inte.

En utmärkelse till Strålskyddsstiftelsen är ”årets förvillare 2013″ ”för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk”.

– ”Strålskyddsstiftelsen har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa datornätverk. Under 2013 har stiftelsen skickat propaganda till ett stort antal skolor och skolansvariga i landet och varnat för införandet av trådlösa nätverk. Detta har lett till att Strålsäkerhetsmyndigheten sett sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden.”

– ”Till årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.” Priset delas ut av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Priset ges till en person eller organisation som motverkat vetenskap. Föreningen drivs av högt kvalificerade och internationellt erkända forskare och professorer. Årets förvillare utses av allmänheten genom votering.

Dessa sekter har av genuina, kvalificerade och kompetenta forskare i ämnet och vetenskapsmän kallats voodoo präster, okunniga okvalificerade och lågkvalificerade aktivister som försöker skapa hysteriska drev utan varken saklig eller vetenskaplig grund.

Stålskyddsstiftelsen, trots det förtroendeingivande namnet, är ingenting annat än en maskerad pseudovetenskaplig domedagssekt eller kvackare, mer av religiös vidskeplig karaktär än vetenskaplig, som är emotionellt övertygade om att människans och jordens undergång är nära om inte den tekniska utvecklingen stoppas. Sekten leds av en person som saknar både utbildning, erfarenhet och kunskaper i ämnet och som driver vad genuina forskare från bland annat Karolinska Institutet beskrivit som en personkult. Supporters är främst en samling aktivister som utnämnt sig själva till forskare, vetenskapsmän, med titlar som miljöekonom, miljöingenjör och journalist, alla titlar vilka kan fritt användas utan restriktioner, även av barn. Ingen tycks ha den specialkompetens man kunde förvänta sig. De flesta som driver sekten tycks vara outbildade, lågutbildade eller helt sakna relevant kompetens och erfarenhet.

– En vetenskapsman är en expert inom åtminstone ett vetenskapligt område och som använder vetenskapliga metoder för att bedriva forskning.
– Forskare avser en person som bedriver vetenskapligt studium med en aktiv, planmässig och metodisk process Resultatet leder vanligen till vetenskaplig publicering och disputation.

Det betyder en studentexamen, kandidatexamen, masterexamen, och ett forskningsprojekt på typisk i denna tillämpning på minst mellan 10 till 15 år, följd av disputation. Allt detta inom relevanta kunskapsområden. Många torde vara civilingenjörer på teknisk fysik eller IT&T (E).

Dessa titlar är inte skyddade, vem som helst kan använda dom. Värt att notera att personen skall ha expertkompetens inom det aktuella området. Det är inte fallet med aktivisterna. Ämnet är speciellt, och det räcker inte att vara genusforskare, språkforskare, proffstyckare, journalist eller liknande.

Mobiltelefoner har nu varit i omfattande bruk i 40 år och ännu har ingen lyckats genuint påvisa några skadliga effekter. Det har gjorts åtskilliga utredningar om sådan strålning är farlig eller inte, men hittills har ingen kunna påvisa några effekter alls. En är från Danmark och publicerad på en ansedd brittisk cancerforsknings sajt (BJC). Utredningen är speciellt intressant för vi vet att EMS (ElektroMagnetisk Strålning) kan orsaka just dödlig melanoma, något som normalt tar 15 till 20 år eller längre. Om vi jämför med antalet mobiltelefoner ser vi enkelt att mobiltelefonerna inte gett någon som helst påverkan.

Den lägsta frekvens som vi vet kan framkalla cancer är UV strålning av frekvenser och styrkor som är många miljoner gånger starkare än strålningen från cellsystem. Kroppen utsätts normalt i solsken för omkring 1,000 watt, medan strålningen från mobilsystem ligger i storleken microWatt. Skillnader i miljardklassen. Energin ökar med frekvensen och även där har vi en kumulativ skillnad med 7 nollor. Marginalerna är ganska store.

Det kanske även som jämförelse kan påpekas att en vanlig plastficklampa i handen ger ett elektriskt fält på omkring 7 V/0.15 meter, alltså 7 gånger högre. Ännu har vi inte hört att någon skadats. Vi har dessutom i åratal exponerats för GHz strålning från WiFi sändare i hemmen, från BlueTooth, och andra elektroniska prylar, osv som har pågått i över 30 år. Inga effekter har kunnat påvisas.

Fakta är att EMS minskar med 5G eftersom sändarna är fler och inte behöver nå så långt och alltså inte behöver vara så starka, vilket även välutbildade och kompetenta ingenjörer på bland annat Ericsson har sakligt påpekat.

Sektmedlemmarna hänvisar ofta till sådant som att fåglar har dödats av EMS inom radarkupoler, med effekterna är där omkring 4 miljoner watt. För att illustrera kan vi jämföra med alkohol, vilket som bekant är ett gift. De flesta har väl tagit ett par glas vin eller ett par snapsar en kväll, och det ger knappas några kvarstående men dagen efter. Överdosering medför kräkning, en naturlig säkerhetsreflex för att undvika förgiftning, och nästa dag infinner sig ”expresståget” ackompanjerat av ”kopparslagarvalsen”, men det är endast vid långvarigt svårt missbruk som några skador uppstår. Skulle inte kräkreflexen fungera räcker det med att halsa en flaska vodka för att avlida.

Om vi nu drar en hypotetisk parallell med EMS, hur mycket alkohol måste man dricka vid ett enda tillfälle för att överskrida samma marginal mellan mobilstrålning och en nivå som vi vet kan framkalla cancer. Det blir åtskilliga tankbilar, en tankbil rymmer omkring 15,000 flaskor vodka.

Ett problem med mobiltelefoner är att dom skapar stress och tillsammans med andra faktorer som industrimat, rökning, tillsatser och livsstil kan det skapa hälsoproblem, med det har knappast något med EMS att göra.

En annan ofta repeterad propaganda lögn är att X ”vetenskapsmän” och ”läkare” vill att 5G stoppas. Det är väl knappast att förvåna sig att olika sektmedlemmar uppträder som aktivister och det är heller knappast förvånande att man hittar en del inom akademia. Att kalla sig för läkare eller ”vetenskapsman”, vilket vilken tonåring som helst kan göra, innebär inte att någon har kompetens i just detta ämne. De flesta tycks just sakna varje kompetens i ämnet och är bara emotionella tyckare med starka personliga åsikter om något man inte har kompetens i. Detta är bara en samling aktivister, ofta ”vetenskapsmän” som arbetar med genusforskning, historieforskning, byråkrater, präster, eller rent av rena kvackare. Värt att påpeka är att en förkrossande majoritet av världens uppskattat 7 miljoner äkta vetenskapsmän och forskare inte har engagerat sig i dessa falska miljösekter.

Några personer påstår att dom är överkänsliga för elektromagnetisk strålning, men ingen har någonsin genuint kunnat bevisa det. Däremot har det funnits flera tillfällen där människor har påstått att dom påverkats och blivit sjuka av EMS, när till exempel nya radiomaster eller mobilmaster har placerats i närheten, men det har visat sig att ingen strålning fanns, därför att masten hade inte tagits i bruk. Ändå har folk påstått att man påverkats och blivit sjuka, och det visar sig alltså vara den så kallade placebo effekten. Dom känner sig sjuka därför att dom inbillar sig att vara sjuka.

Inga seriösa media vill ha med sekten att göra, därför försöker man utnyttja bloggare och små webbtidningar för att sprida sina falska nyheter. Bloggare och webbmedia har ju varken resurser eller kunskaper för att fakta kontrollera. Vissa webbtidningar har dock avslöjats att ledas av sektmedlemmar och fungera som sektens propagandakanaler, medan utgivaren samtidigt påstår sig vara ”neutral”. Sverige och världen är för närvarande rent ut förpestad av sådana här konspiratoriska sekter som sprider falska nyheter och vi gör nog bäst i att diskreditera dom och ignorera deras emotionella konspirationsteorier. Personer som sakligt kritiserar och inte stöder sekten dras i smutsen och anklagas för falska identiteter, att vara troll och anställda av storindustrin eller medlemmar i utländska trollfabriker.

Påsken är ju nära förestående och vi kunde inte annat än tänka på sammanhanget, hur strålningshäxorna reser till Blåkulla på sina kvastar, ännu 4G drivna förmodar vi, för att samtala med de onda.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s