De medeltida häxprocesserna har återuppstått, 5G

Sverige har begåvats med en slags medeltida religiösa kulter och sekter som anser att samhällsutvecklingen med ny teknologi är farlig och måste stoppas. Kulterna sprider desinformation och fejknyheter där man med känslomässigt laddade falska formuleringar alltid hänvisar till helt ospecificerad ”forskning” och ”forskare” och ospecificerad bevisning om teknologins farlighet, men aldrig sakligt presenterar något.

Artikel Nu införs 5G i Sundsvall – men till vilket pris
Media Sundsvalls Tidning
Webb adress https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-nu-infors-5g-i-sundsvall-men-till-vilket-pris
Publicerad 190526
Skribent Hemlig (Strålningskulten)

Debattartikeln är uppenbart skriven av den så kallade strålningskulten, en lös sammansatt sekt av extrema fanatiska aktivister där individerna vi granskning har visat sig helt obildade i ämnet och uppträder med förfalskad utbildningstitlar och referenser. Detta är ingenting annat än ett praktexempel på de farliga desinformations och påverkan kampanjer som MSB upprepade gånger har varnat för. Detta är ingen debatt.

Medlemmarna i kulten har bytt ut ord som ”radiovågor” mot ord som ”strålning” för att associera det med strålning som röntgenstrålning och radioaktiv strålning från Chernobyl, men det är en förfalskning. Det rör sig om något helt annat både i styrka och våglängd.

Kulten har ofta refererat till ett minskande antal forskare, men när vi börjar granska vilka personer det rör sig om hittar vi mest genusforskare, historieforska eller sex forskare, och administrativa byråkrater anställda på universitet. Inga som rimligtvis kan ha någon kompetens i ämnet utan bara en åsikt som inte bygger på kunskap eller fakta. Allt fler har tydligen begärt att få sina namn borttagna från kultens listor. Antalet minskar hela tiden. Förmodligen har deras namn skrivits in på dessa listor utan deras vetskap.

Vid granskning av kultmedlemmarnas egna kvalifikationer ser det inte bättre ut. Man utger sig för att vara ingenjörer, miljöingenjörer, vetenskapsmän och forskare, alla titlar som fritt kan användas av envar och inte är skyddade. Det förefaller bara vara lånta fjädrar och stulna titlar. Erfarna välutbildade personer med doktorskvalifikationer i både telekommunikation och medicin har försökt diskutera med kult medlemmar, bara att finna att dom är totalt okunniga i ämnet.

Det kan bäst beskrivas som en sekt av fanatiker.

Vad kan då en miljöingenjör till exempel.

Wiki: att undersöka och efterbehandla förorenade områden, att skriva efterbehandlingsplaner vid tillståndsansökan (till exempel för ett stenbrott), och att planera vattenförsörjningen i ett nytt bostadsområde.

SLU: För att tackla miljö- och vattentekniska problem krävs nya synsätt och helhetslösningar, utmaningar som du som i miljö- och vattenteknik kommer att arbeta med.

SLU: med att hindra giftspridning i mark, luft, vatten och berg, eller att utforma erosionsskydd, kanaler och avloppssystem.

UU: praktiskt pröva dina kunskaper inom meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. Du avslutar året med ett självständigt arbete i miljö- och vattenteknik där du definierar och genomför ditt första tillämpade projektarbete.

Vi kan inte se att detta medför någon kompetens när det gäller radiovågor och medicin. Ändå framställs det som sådant.

–- En kompakt tystnad råder dock avseende riskerna med projektet.

Falskt. Man har varit helt öppna med projektet, men samtidigt är man förstås på sin vakt mot dessa fanatiska religiösa kulter av extremister och aktivister som tidigare har ställt till mycket oreda genom att sprida fejk, desinformation och att fabulera samt att skrämma upp folk med vidskeplig desinformation. Ibland har myndigheterna tvingats gå in och korrigera den förfalskade propagandan och korrekt informera om fakta och verkligheten.

— Strålskydds- och Folkhälsomyndigheten ligger lågt

Knappast. Man har tvärt om tvingats gå ut offentligt och informera om fakta efter att kulten systematiskt skickat ut vilseledande propaganda med innehåll som baserats på känslomässig desinformation. Kulten har till och med nyligen försökt övertyga SÄPO att 5G rör sig om utländskt spioneri och att SÄPO skulle behöva stoppa samhällsutvecklingen.

— Vi exponeras redan för elektromagnetiska fält från elapparater, kraftledningar, övervakningssystem, mobiltelefoni, tv- och radiomaster och annan trådlös kommunikation. Kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält finns överallt där det finns elektrisk ström.

Det stämmer, och det har pågått i långt över 100 år utan att någon har kunnat påvisa några som helst effekter eller påverkan.

— 5G medför i sig ett extremt tillskott av högfrekvent strålning.

Lögn. 5G reducerar exponeringen väsentligt av radiovågor. Systemet sänder endast när kommunikation pågår, och endast till den plats där den används och där användaren fysiskt befinner sig. Det är som att lysa med en ficklampa i mörker. Med ”högfrekvent strålning” avses radioaktive och röntgenstrålning som är miljarder gånger starkare och av miljarder gånger högre frekvenser. Detta är bara en mycket grov förfalskning av verkligheten och fakta i syfte att skrämma upp allmänheten på känslomässiga grunder.

— Detta påverkar alla levande organismer på cellnivå. Så kallad oxidativ stress uppstår som skadar cellens DNA.

Falskt. Så hur kommer det sig då att ingen påverkan har kunnat iakttas under de många generationer som det pågått.

— elöverkänslighet, barnleukemi, annan cancer, ALS, alzheimers och psykisk ohälsa

Kompetenta personer har avfärdat och jämför detta och ”elöverkänslighet” med WooDoo. Det har ibland gjorts påståenden om elöverkänslighet men det har aldrig kunnat påvisas i kontrollerade experiment. Det finns ett flertal exempel där teleföretag byggt master för kommunikation och plötsligt har sådana här sekter påstått sig bevisa att det framkallar snart sagt varenda sjukdom som finns, och det ens innan systemet har börjats användas och kopplats på. Det rör sig bara om den så kallade placebo effekten. Den som vill känna sig sjuk, känner sig sjuk.

— och samband finns med elektromagnetisk strålning enligt internationell forskning

Falskt. Lögn. Ännu har kulten inte kunna påvisa en enda forskning som har varit möjlig att upprepa om detta. Tvärt om har forskning visat det motsatta. Alt kulten matar ut är svaga känslomässiga påståenden om ”forskning” och ”forskare” men utan i ett enda fall kunnat visa på någon seriös sådan.

— som nu genomförs under stort hysch-pysch,

Lögn. Men däremot vill man knappast inbjuda dessa fanatiker heller. Dom har gått igenom samma falska skrämselpropaganda när det gäller 1G, 2G, 3G och 4G. De systemen implementerades och inget av deras domedagsprofetior hände. Så flyttar man bara fram datumet för katastrofen några år åt gången.

— elektromagnetisk strålning från datorer, mobiltelefoner och övrig hälsoskadlig verksamhet som finns

Falsk, inte ”strålning dock, och hur kommer det sig då att ingen negativ påverka har kunnat iakttas under så många år och flera generationer. WiFi och Bluetooth har funnits i 20 till 30 år, och inte gett någon påverkan alls. Sedan är det inte en fråga om ”elektromagnetisk strålning” när det gäller datorer och mobiltelefoner utan radiovågor av mycket låg styrka och låga frekvenser jämfört med röntgen eller radioaktiv strålning. Röntgen strålning är omkring 3*(19 nollor) i frekvens, och kanske 2,000 watt fokuserat. Skillnaden i frekvens är 10*(10 nollor) och styrka omkring 100,000 gånger i styrka. Ganska betydande skillnader som kulten inte vill höra talas om.

— oroliga mammor tillika jurist respektive civilingenjör inom miljö- och hälsoområdet

Vi kan inte se att juridiska kunskaper har något med detta att göra, och ”miljö- och hälsoområdet” avser enligt universiteten kompetensområden som stenbrott, vattenförsörjning, vattentekniska problem, vattenteknik, giftspridning i mark, luft, vatten och berg, erosionsskydd, kanaler, avloppssystem, meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. Vi kan inte se att detta ger någon relevant kompetens när det gäller radiovågor, kommunikation eller medicin.

Sekten rått utnyttjar helt enkelt människors vidskeplighet och okunskap, precis som vid medeltidens häxprocesser.

Denna sekt och kult är inget annat än medeltidens häxprocesser i modern tid. Det är farligt att media som anser sig seriös överhuvudtaget tar upp denna känslomässigt baserade fråga som ”debatt”, och det utom att involvera någon kompetent kunskap.

FN redaktionen
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s