METRO fabulerar och ljuger

Man slutar aldrig att förvånas hur gravt okunniga folk är om Kina. Det här gången är det METRO som har trampat i klaveret ordentligt och producera rena lögnerna. Sverige har blivit rena paradiset för kriminella och terrorister som flytt Kina. Spridningen av illvilliga falska rykten är enorm, generellt mycket värre än i fallet med den kände rapparen ASAP Rocky

Artikel: Sveriges ställningstagande mot Kina – HD vägrar lämna ut efterlyst

Kinas rättsväsende är rena drömmen jämfört med Sverige när det gäller rättssäkerhet. När det gäller sådana här fall brukar Kinas rättsväsende ha ordentligt på fötterna.

Till en början, svenska domstolar är politiskt tillsatta och styrda. Det är ju ett krav att vara politiskt engagerad för att bli nämndeman. När en polisutredning lämnas till en åklagare gäller nära nog vått finger i luften, åklagaren tar en punt på att det går, det kostar ju inget att försöka få en fällande dom. Sedan gäller rena teaterföreställningen under rättegången, det gäller att känslomässigt övertyga rätten att åklagaren har rätt, så att rätten känner sig övertygad att åklagaren och hans vittnen är ”trovärdiga”. Ett väl koreograferat och framförd teaterstycke säljer bättre än en torr saklig faktaframställning.

I Kina går det annorlunda till. Någon ertappas och misstänks för ett brott. Personen häktas och får sitta i förvar, vilket inte är en cell som i Sverige, utan en helt vanlig bostad, det falska journalister försöker kalla ”svarta fängelser”. Polisen utreder nu, och olika Sverige råder det personligt ansvar, en polis som slarvar kan både få böter, avsked, yrkesförbud eller fängelse. Man är alltså mycket noga med att få det sakligt och opartiskt rätt. Förundersökning sker under sträng sekretess, precis som i Sverige. Den misstänkte får inte kommunicera med utomstående, inte ens någon försvarare, så att polisens utredning eller bevis inte kan påverkas eller fabriceras. Något ”utomrättsligt” system finns inte som lögnarna vill göra gällande, men systemet är annorlunda och ger väsentligt bättre rättssäkerhet än i Sverige.

När utredningen är klar lämnas den till åklagaren, den misstänkte och försvararen. Som regel är försvararna inte advokater utan juridiska specialister. Nu sker ganska undantagslöst en plea bargaining. Den misstänkte kan antingen bestrida och begära en öppen rättegång, eller han kan erkänna. Ett tidigt offentligt erkännande med ursäkt och avbön ger definitivt straffrabatt. Sverige och de flesta västerländska domstolar tillämpar samma princip. I Kina kan ett offentligt erkännande med ursäkt med vidhängande ekonomisk gottgörelse anses var hela den nödvändiga bestraffningen, och varken rättegång eller straff behövs.

Åklagaren förhandlar med försvaret och den misstänkte, man försöker komma överens med den anklagade om lämpliga påföljder. Gäller det till exempel ett inbrott kan det bli att återlämna det stulna, betala för skador, betala skadestånd, och en tid i fängelse. Sedan går detta till en domstol som granskar överenskommelsen att den är rimlig, rättvis och följer lagen, och eventuellt fastställer den som en dom. När som helst kan den misstänkte begära en vanlig offentlig rättegång. Om det inte klart finns bevis som styrker ett berott friges den misstänkte alltså innan fallet ens hamnar i domstolen.

Det är därför det ser ut som om nästan alla fall fall slutar i fällande domar, systemet är så rättssäkert att de oskyldiga inte ens kommer till en domstol. Antalet fällande domar är alltså ett mått på rättssäkerheten. En oskyldig behöver inte ens försvaras sig i domstol.

Sedan skall det påpekas här att Kinas minoriteter har rätt att driva egna traditionella rättsväsenden och drive egna lokala domstolar, något som inte tillåts alls i Sverige. Det går alltid att överklaga ett beslut från en lokal domstol. En dödsdom överklagas alltid automatiskt två gånger och nästan alltid omvandlas till fängelse. Om den dömde visar klar och tydlig vilja att återanpassa sig i samhället benådas personen, vanligtvis efter omkring 10 år.

Det är tragiskt att media nästan alltid litar på dessa så kallade ”människorättsorganisationer” och deras politiska aktivister, som i verkligheten och ganska undantagslöst inte är något annat än extrema maskerade politiska agitatorer. Dom har undantagslöst dolda agendas och rätt ut ljuger och sprider falska rykten.

Ett tragiskt inslag är just att media som regel enbart konsulterar politiska extrema aktivister, de flesta med ett digert belastningsregister i Kina och de flesta är portade för livet. Man har till exempel vistats illegalt i Kina och försökt arbeta med uppvigling mot statsmakten, destruktiv politisk verksamhet och påverkan i Kina på besöksvisum, man har medvetet och grovt brutit mot Kinas lagar. Man har arbetat med att undergräva domstolarna med falsk ryktesspridning och förfalskade dokument, vilket man tydligen lyckas mycket bättre med när det gäller godtrogna svenska media och deras journalister. Kinas ambassadör har uttryckt det i väl valda ordalag, ”bedrägliga, lagbrytare, lögnaktiga, falska, skamliga, oärliga, överdriven vinklad, avsiktlig och uppsåtligt [falsk], [självutnämnd falsk] Kina expert, fabricerade nyheter och ”seriously inconsistent with facts and full of bias and lies”. Mycket starka ord i diplomatiska kretsar. [1]

Kina hotar inte familjerna, det är lögn, men man ber familjerna om hjälp att övertala den anklagade att återvända frivilligt. Genom att återvända frivilligt, gottgöra den skadelidande, erkänna offentligt och göra avbön, då är det som regel slutet på visan. Ingen rättegång och inget vidare straff utmäts. Annars kand det bli stränga straff.

Att jaga korrumperade är inget prestigeprojekt för Kina, det är en nödvändighet. Tjänstemän i förtroendeställning stjäl miljoner, och flyr landet. Uppenbart är Sverige nu en ”safe haven” för terrorister och grova brottslingar.

Att Sverige vägrade lämna ut en av Kinas värsta brottslingar gör verkligen skada på Sveriges relationer till Kina och Sveriges rykte internationellt. Sverige har blivit något av en fristad för kriminella och terrorister. Landet ses inte som pålitligt längre och andra länder utfärdar alltmer varningar. Nu är fallet inte avslutat, utan HD har get Kina möjlighet att komma med kompletterande dokumentation.

En person som häktas i Kina lever ett ganska normalt liv i en vanlig bostad, förutom att hans möjligheter till att kommunicera med omvärlden begränsas. Det är precis samma princip som i Sverige, men där anklagade för ekonomiska brott har hållits i isoleringscell i flera år, och Sverige har åtskilliga gånger fällts för tortyr av EU eller FN.

Att Kina har en hög andel fällande domar beror som sagt på att de oskyldiga identifieras under de grundliga och omsorgsfulla förberedelserna och friges långt innan det ens kommer till en rättegång. Inget sådant sker i Sverige. Polisen i Kina är strikt förbjuden att samarbeta med någon, där gäller fakta, däremot samarbetar åklagaren, den anklaga och försvararen för att komma fram till en lämplig påföljd, Plea Bargaining. Den presenteras för domstolen som om domstolen samtycker fastställs den som en dom, precis som i väst.

Det är verkligen tragiskt, för att inte säga vidrigt, att ett litet antal tungt brottsbelastade och starkt politiskt engagerade individer har lyckats att föra fram sina falsarier i svenska media som det skett.

Kinas rättsväsende är mer öppet än det svenska. Det är bara att gå och lyssna. Man kan till och med be om ett möte med domarna som gärna förklarar.

Kina har alltså ett mycket omfattande, grundligt, och omsorgsfull förberedelsearbete som föregår en eventuell rättegång. Oskyldiga kommer nästan aldrig till rättegång, dom friges redan under förberedelserna. Systemet är alltså betydligt rättssäkrare än det svenska. Att det svenska systemet är mer av att singla slant syns även på att olika rätter bedömer fallen så olika. Det är ju nästan regel att högre instans ändrar på en dom.

FN redaktionen
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0

Artikel Sveriges ställningstagande mot Kina – HD vägrar lämna ut efterlyst
Media METRO
Webb adress https://www.metro.se/nyheter/sveriges-stallningstagande-mot-kina-hd-vagrar-lamna-ut-efterlyst-partimedlem-X7KFd7QGc
Publicerad 190710
Skribent Anton Gustafsson anton.gustafsson@metro.se, redaktion@metro.se

[1] http://www.chinaembassy.se/eng/sgxw/t1573515.htm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s