Medlem av eliten – Jan Tullberg

Vi som skriver den här bloggen ser en ständig ström av grovt fabricerade fejk-nyheter om Kina och är ganska vana vid fabuleringarna och den förfalskade informationen och propagandan. I ett fall blev vi först ställda. Vad menas, varför jämför Jan Tullberg Sverige och Kina, länderna är ju så olika att det kunde ligga på olika planeter.

Artikel. Är Kinas elit värre än vår?

Sedan trillade polletten ner.

Jan Tullberg beskriver Sverige målande och korrekt. Sverige är en toppstyrd, kapitalistisk socialiststat, hårt toppstyrd av en elit. Kommunismen avskaffades i Kina med början 1978 och föll sönder i Sovjet 1989. I Sverige har samma kommunistiska system överlevt, under annat namn. Jan Tullberg beskriver den svenska modellen som en demokrati som en gång betydde folkvilja, men inte längre.

Numera betyder det att ansluta sig till ett antal påbjudna nästan religiösa trossatser och en intressemässig och åsiktsmässig gemenskap baserad på värdegrund, rädda klimatet, bekämpa rasismen, jämställdhet, solidaritet, inga klyftor, feminism, stötta vissa minoriteter, hetsa mot de åsikter man kallar ”hat”, förädla yttrandefriheten genom att reducera den och följa påbjuden värdegrund och statlig åsiktsmall.

Befolkning i Sverige måste uppfostras och dresseras att förstå att deras uppgift är att rösta på de partier och personer som talar för dessa godkända ideal med störst hänförelse. Vad som är politiskt önskvärda och lämpliga åtgärder har eliten redan beslutat. Att vara ”tolerant” anses nu betyda att inte säga emot. Medborgaren ska också vara ”normkritisk”, vilket betyder att man ska ogilla de normer som eliten ogillar.

Vi håller med om Jan Tullbergs iakttagelser när det gäller Sverige, men plötsligt förstod vi att även han är en väluppfostrad och väldresserad produkt av det system han beskriver. När det gäller jämförelserna med Kina är han även tydligen mycket välutbildad – av propagandaflödet med främst amerikansk propaganda som studiematerial. Tyvärr stämmer det inte med dagens verklighet i Kina. Det finns dramatiska skillnader. Kina är på väg i en helt annan riktning än Sverige, och har bevis för sina framgångar.

I Sverige utbildas och uppfostras folket genom en i stort sett statligt styrda media- och journalistkår till underkastelse och lydnad under systemet, ”den svenska modellen.’’

I Kina däremot är det folket som väljer, formar och utbildar ledningen, personerna – inte ett parti, till att följa folkviljan. Alltså precis det diametrala. Det finns nio politiska aktiva partier i Kina, åtta bildades under Kinas demokratitid 1912 till 1949. Däremot väljer man inte parti i Kina, man väljer person och den personen har personligt ansvar för sina handlingar. Personens uppgift är att följa folkviljan. Sköter personen sig inte väljer man in en annan person som sköter jobbet bättre.

I Sverige finansieras media-apparaten antingen med direkta skatter, som i fallet SVT/SR, och alla media i Sverige är beroende av allmosor och stöd från eliten för sin överlevnad. Eliten kan ju ändra systemet eller tolkningen, vilket dom gjort flera gånger. Eliten styr enväldigt, nära nog. Man biter inte den hand som föder. I Kina är media oberoende, med ett viktigt undantag. Media har skyldighet att framföra information från regeringen och ledningen, oförvanskat. Den frihet för media och journalister som finns i Sverige att agera politiskt filter och mörka, vinkla eller rent ut ljuga och förfalska finns inte i Kina. Journalistkåren och media i Kina är inte tillåtna att missbruka sin förtroendeställning till att driva politisk verksamhet, vilket i Sverige ofta kallas agendajournalistik eller opinionsbildning. Kina tillåter inte att media och journalisterna blir den oansvariga maktfaktor den blivit i Sverige. Återkopplingen från folket till ledarna sker via möten, förhör, kongresser, lokala tidningar, bloggar eller till och med väggtidningar.

Kinas journalister och media är världens högst betrodda, (källa US Trustbarometer) och Kinas folk är bland världens bäst och allsidigt upplysta och informerade. En journalist i Kina har legitimation, är personligt ansvarig, det ställs stora etiska krav och man skall motsvara allmänhetens förtroende precis som en läkare eller pilot. Det är ett respekterat yrke med krav och personligt ansvar.

De etiska kraven kan sammanfattas: Sanning, inga falska rykten, lojalitet mot läsarna, verifierbara fakta och källor, oberoende och opartisk, relevant, och balans. I Sverige följer man ju knappas någon etik alls, men i Kina är det till viss del inskrivet i lagen. En journalist som sprider falska rykten i illvilligt syfte eller för att driva politik kan hamna i fängelse. Folk litar på journalister i Kina precis som man litar på polisen, läkare, bussförare eller piloter.

Att Deng Xiaoping slog in på den kapitalistiska vägen är fejknyheter. Vad han gjorde var att avskaffa den katastrofala kommunismen, och därmed lämnade fältet öppet för att utveckla ett nytt system, som idag inte alls passar in på den kapitalist – kommunistiska skalan. Demokratin och kapitalismen hade man provat 1912 till 1949, Kommunismen mellan 1949 till 1978, 100 miljoner människoliv hade gått förlorade, inget system hade fungerat. Det måste finnas en bättre väg. Det är vad man utvecklar idag.

Strejker är sällsynta idag i Kina, missnöje förekommer, men systemet fungerar så idag att missnöje kanaliseras direkt till de berörda ansvariga som i samverkan med de missnöjda kan åtgärda problemen. Media är inte mellanhand. Demonstrationer, ja. En klassisk återkommande demonstration är studenter som demonstrerar för mer sommarjobb. Dom demonstrationerna brukar självdö på ett par timmar eftersom de blir offererade jobb där dom står. Kringdrivande, högljudda och våldsbenägna gatumobbar anses inte vara varken yttrandefrihet eller demonstrationer.

I Sverige söker man konflikt, motsättning och strid, i Kina söker man lösningar, samverkan, frid och enhet. Det är grundläggande skillnader,

Sedan är det en klassiskt falsarium att Kina är en ”enpartistat”, det man kallar ”kommunistpartiet” är inte ett politiskt parti som i Sverige, det är snarare ett departement eller kansli. Politiken drivs lokalt, och det politiska systemet är olika. Wukan, i Södra Kina, har partidemokrati precis som Sverige, med regelbundna allmänna val, valkampanjer och partier. Tyvärr fungerar det inte, partimotsättningarna har ibland blivit så starka att polisen har tvingats gå emellan.

De flesta väljer lokalt en klassisk modell, man väljer en ledare, som en president, som sedan har valda rådgivande eller beslutande kongresser, precis som svenska riksdagen, med skillnaden att det inte finns några fasta partigränser. Man arbetar och röstar hela tiden om en fråga åt gången, pragmatiskt, inte efter ideologiska eller religiösa linjer. Ledarens uppgift är att följa folkviljan, annars ersätts han. Det finns inga ”mandattider”.

Kinas statsskick och ”demokratimodell” myntades egentligen redan för omkring 2,500 år sedan. Filosofen Laotzi skrev: ”Den som vill framgångsrikt leda folk måste kunna följa dom.”

En annan samtida berömd filosof, Kongfuzi, skrev: ”Om en ledare styr sitt folk med många hårda regler och hårda bestraffningar, då flyr folket och ledaren förlorar all respekt, men den som leder folket med gott föredöme, dygd, goda egenskaper, och god moral, då blir ledaren respekterad och folk vill följa honom.” Kinas samhällssystem är idag så utvecklat att polisen blir alltmer överflödig, behöver inte längre patrullera, och går obeväpnad. Svensk polis klagar på överbelastning, kinesisk polis klagar på att det finns inget att göra.

Speciellt filosofin som Kongfuzi utvecklade ligger även mycket till grund för dagens moderna samhälle i Kina. Han ansåg att alla människor är goda, och stabiliteten i ett samhälle skall garanteras genom övertalning mellan människor på gräsrotsnivå och sociala normer av uppförande som medborgarna har utvecklat, inte tvång och styrning av en elit. Jämför ”omskolningslägren”. Grundläggande i samhället bör vara ”Li”, som betyder anständighet, etikett, lämplighet, och riktighet. Respekten för ”Li” skall främst upprätthållas av och direkt mellan medborgarna i samhället snarare än av domstolar. Utbildning och kunskap ansåg han vara nyckeln till ett fredligt och harmoniskt samhälle. Lagar skall endast vara ett stöd för att uppnå detta.

I Sverige ser vi ständigt allt hårdare lagar med allt hårdare straff, och allt hårdare styrning från eliten, och som filosofen Kongfuzi skrev, folket överger och föraktar ledarna. Även utbildningsnivån dalar snabbt i Sverige.

Sveriges största problem är att eliten, vilken Jan Tullberg uppenbart tillhör, blankt vägrar att lära sig något nytt eller ändra sitt tänkande och agerande utan fortsätter att leva i en inbillad värld av självbeundran och självdyrkan.

Zhang Guoli as Landlord Fan in den kinesiska filmen ”Back to 1942.” 1942 var året för den stora svältkatastrofen i Hunan då omkring 3 miljoner dog av svält.
Bilden är autentisk från 1942. Mannen i bakgrunden med skottkärran är dödgrävaren som skall forsla bort den döende eller döda personen på gatan. Det var här Kina började sin utveckling, är det hit Sverige är på väg?

I Kina levde 1949, året då demokratin Kina upphörde och Folkrepubliken bildades, 95% av befolkningen i extrem fattigdom, folk svalt och dog, och 80% var analfabeter. När Folkrepubliken utropades var medellivslängden 35 år, när Deng tog över var den 55 år, nu är den 76 år. I Sverige är den 82. Sverige slits sönder av konflikter, våld och brottslighet, Kinas samhälle är fredligt och harmoniskt.

Fattiga barn i dagens Kina, och vi försöker inte ljuga, vara sarkastiska eller ironiska. Huang Xingqi och tvillingsystern Xingyi (i samma kläder), bilden tagen i förskolan i Tongren, China’s Guizhou provins, feb. 28, 2019. Ett av Kinas fattigaste områden.

Eskapader som Stora Språnget och Kulturrevolutionen gjorde det knappast bättre. 2018 levde 1% av Kinas befolkning i minskande fattigdom (källa världsbanken), och ingen behövde gå hungrig. Vi måste skilja på fattigdom och hunger. I ett kapitalistsamhälle som Sverige måste man ha pengar för att äta sig mätt. I ett samhälle som stora delar av Kina, som vi inte vet vad vi skall kalla för det är inte kommunistiskt eller kapitalistiskt, kan man leva och äta gott med nästan inga pengar alls. Så vad har hänt. Varför går allt fler svenskar hungriga, mest äldre, och upplever ett ökande våld, mer polis, skjutningar, vårdköer, fallande utbildningsnivå, det fungerar ju inte.

Sverige av idag driver samma demokrati som Kina hade mellan 1912 och 1949, och tragiskt rör sig mot vad Kina var efter 37 år av demokrati, alltså 95% extrem fattigdom, 80% analfabetism, och interna strider som sliter söder landet. Det är i alla fall den riktning Sverige rör sig idag. Alltmer en totalitär regim som faller sönder av inre konflikter, medan Kina går åt andra hållet.

En annan fråga vi ofta ställer oss är varför media i Sverige och väst alltid skildrar kineser och även nordkoreaner i ett ljus, tonläge och något av en underlägsen och underordnad ras. När svenskar och västerlänningar lyckas, då framställs dom som framgångsrika, när kineser eller nordkoreaner lyckas då framställs dom som en parasitisk överklass som skapar klyftor i en diktatur. Varför framställs alltid Kina i en dager av något som djur på skansen, medan Kina i verkligheten är en världsledande nation idag, och forskare börjar alltmer intressera sig varför det kinesiska samhällssystemet är så framgångsrikt, och samtidigt ger den enorma personliga friheten och avsaknad av tvång man stigande upplever i väst.

Sverige 2020, eller 2056, efter 37 år av ”demokrati” av den ”svenska modellen”? Vi får se.

Artikel Är Kinas elit värre än vår?
Media Fria Tider
Webb adress https://www.friatider.se/r-kinas-elit-v-rre-n-v-r
Publicerad 14 juli 2019
Skribent Jan Tullberg

FN redaktionen
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, CC0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s